Distributører


All The Way ser alltid etter dyktige sjåfører med erfaring for kjøring i Oslo/Akershus. Du må ha egen stor eller liten varebil og være selvstendig næringsdrivende. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi satser stort på omlegging til el- og hydrogenbiler for og være forberedt på de miljømessige utfordringene som vil komme i fremtiden. All The Way tilbyr en interessant jobb med gode inntjeningsmuligheter.

Vi hjelper deg i gang med nødvendige søknadspapirer, og det du måtte ha behov for av opplæring for å kunne være selvstendig næringsdrivende. Har du passert 50, er ikke dette noe hinder for oss om det ikke er det for deg, mange av våre distributører er godt voksne.

Høres dette interessant ut, tar du kontakt på giert@alltheway.no eller ring 22 96 00 00.

Her har vi samlet noen nyttige linker:

Gode råd for å starte opp for deg selv
Samordnet registermelding
Søke eller endre forskuddsskatt
Brønnøysundregistrene
Skatteetaten 

Tro kan flytte fjell Resten flytter All the Way Tro kan flytte fjell Resten flytter All the Way Tro kan flytte fjell Resten flytter All the Way

Transportinformasjon

Forsikring

Alle oppdrag som All The Way AS utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015. Disse bestemmelsene begrenser transportørens ansvar, blant annet erstatningsansvar. Settes gods i transport med slik verdi at tap/skade kan forstyrre vareeiers økonomi, bør godset forsikres under transport, jfr. leveringsbestemmelser i kjøpsloven og Incoterms 2000.

Følgende varer er unntatt forsikring:

– Verdipapirer ( inklusivt sjekker ) og penger
– Klokker, edle metaller, edelstener, perler og juveler
– Kunstverk og andre varer/artikler som har kunst- eller samler verdi
– Lotterier, lodd av ulike slag
– Mobiltelefoner
– Tobakk og tobakksvarer
– Alkohol, inklusive alkoholdige drikkevarer
– Temperaturregulerte eller ferske matvarer
– Levende dyr, levende planter/vekster
– Våpen eller ammunisjon
– Pels, pelsverk eller skinn
– Varer av gips, terrakotta, marmor, murstein, keramikk, fliser og glass
– Personlige effekter/flyttegods
– Brukte varer

Erstatning

Når det gjelder erstatning av skadet / bortkommet gods vil All The Way eventuelt betale ut erstatning etter NSAB 2015. Ved frakt av nasjonale sendinger med eksterne transportører, vil eventuelle erstatningsoppgjør bli utbetalt, når erstatningsoppgjøret er ferdig behandlet hos den transportøren saken gjelder. Dette kan ta fra 3 uker til 3 mnd. Ved frakt av varer/gods som sjåfører tilknyttet ATW formidling, vil eventuelle erstatninger skje hurtigere.Ved eventuelle oppgjør vil vi sende ut en kreditnota og utbetale til deres konto. Ved sendinger av varer/gods som har stor verdi, vil vi anbefale avsender å tegne egne forsikringer på sendinger, da hverken All The Way eller eksterne transportører ikke forsikrer alt.