24 timer budbil service Oslo


Bilde av budbil med sjåfør som sitter i førersetet

BUDBIL 24/7/365

En budbil brukes når kunden ønsker varer levert samme dag. Oppdraget kan være å levere omgående eller til gitte tidspunkter.

Vår bilpark består av små og store varebiler. Våre sjåfører har flere år med erfaring innen budtjenester, med profesjonell kjørekunnskap og service. De er alle utstyrt med egne terminaler som mottaker kvitterer på.

Vi har flere forskjellige kategorier og velge mellom:

  • VIP – hente og levere omgående
  • Ekspress – hente og levere innen en time
  • Bud – hente og levere innen 2 timer

Bestill gjerne via vår innlogging, eller ring 22960000 eller send til ordre@alltheway.no

Tro kan flytte fjell Resten flytter All the Way Tro kan flytte fjell Resten flytter All the Way Tro kan flytte fjell Resten flytter All the Way

Transportinformasjon

Forsikring

Alle oppdrag som All The Way AS utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015. Disse bestemmelsene begrenser transportørens ansvar, blant annet erstatningsansvar. Settes gods i transport med slik verdi at tap/skade kan forstyrre vareeiers økonomi, bør godset forsikres under transport, jfr. leveringsbestemmelser i kjøpsloven og Incoterms 2000.

Følgende varer er unntatt forsikring:

– Verdipapirer ( inklusivt sjekker ) og penger
– Klokker, edle metaller, edelstener, perler og juveler
– Kunstverk og andre varer/artikler som har kunst- eller samler verdi
– Lotterier, lodd av ulike slag
– Mobiltelefoner
– Tobakk og tobakksvarer
– Alkohol, inklusive alkoholdige drikkevarer
– Temperaturregulerte eller ferske matvarer
– Levende dyr, levende planter/vekster
– Våpen eller ammunisjon
– Pels, pelsverk eller skinn
– Varer av gips, terrakotta, marmor, murstein, keramikk, fliser og glass
– Personlige effekter/flyttegods
– Brukte varer

Erstatning

Når det gjelder erstatning av skadet / bortkommet gods vil All The Way eventuelt betale ut erstatning etter NSAB 2015. Ved frakt av nasjonale sendinger med eksterne transportører, vil eventuelle erstatningsoppgjør bli utbetalt, når erstatningsoppgjøret er ferdig behandlet hos den transportøren saken gjelder. Dette kan ta fra 3 uker til 3 mnd. Ved frakt av varer/gods som sjåfører tilknyttet ATW formidling, vil eventuelle erstatninger skje hurtigere.Ved eventuelle oppgjør vil vi sende ut en kreditnota og utbetale til deres konto. Ved sendinger av varer/gods som har stor verdi, vil vi anbefale avsender å tegne egne forsikringer på sendinger, da hverken All The Way eller eksterne transportører ikke forsikrer alt.