Prisjustering fra 1. februar 2020


Pga. tiltakende kostnadspress i markedet, ser vi oss nødt til å øke prisene på alle våre tjenester fra og med 01.02.2020.