Pga. de nye bomstasjonene i Oslo fra 1. juni blir det en generell økning av bomavgiften pr. oppdrag.